Nu cred să mai existe un număr prea mare de neștiutori care să nu fie la curent cu bene­ficiile pe care le aduce arta teatrală în par­cursul complicat al dezvoltării personale. Sunt exem­ple numeroase în acest sens și, ordonând, la vreme de pandemie, notițe din sezoane tre­cute asupra cărora n-a fost timp să […]
Culturile anglo-saxone au mare încredere în clasamente de toate soiurile. Ierarhizările „cea/ cel mai...“ constituie un util instrument orientativ în privința ofertelor de consum cultural, cu condiția de a fi realizate după criterii precis stabilite, ajustate în acord cu realitatea artistică. Entropia teatrului […]
Daniela Șilindean nu e la prima întâlnire cu Marco Martinelli. A mai tradus un text al aces­tuia în urmă cu câțiva ani – Rumoare în ape –, inclus în sumarul vo­lumului Dramaturgie italiană contemporană editat de Fundația Cul­turală „Camil Petrescu“ (Editura Cheiron, Bu­curești, 2015). […]
Știind cât sunt de devo­tată artei teatrale pe care o slujesc cu obser­vația critică și condeiul, ie­pu­rașul pascal mi-a adus anul acesta un cadou ne­așteptat. Într-o husă ele­­gantă, coborât din cu totul alte vremuri al căror spirit îl arhi­vează, se afla un lor­nion. Sprijinit într-un mâner metalic […]
Epidemiologi din în­treaga lume în­deamnă în aceste zile de pandemie la purtarea unei măști ca factor ce diminuează sem­nificativ gradul de contagiune când vine vorba de noul co­ro­navirus. Mas­ca, altădată un element spe­cific artelor spectacolelor, ocupă prim-planul vieții cotidiene într-un cu totul alt […]
Ultima decadă a lui martie a concentrat atenția comunității globale, prin calendarul unor orga­nisme abilitate, asupra artei scenice: 20 martie, Ziua Inter­națională a Teatrului pentru Publicul Tânăr; 21 martie, Ziua Mondială a Marionetei; 27 martie, Ziua Mondială a Teatrului. Se celebrează de mulți ani, în […]
Centrul de Teatru Educațional Replika din București a împlinit cinci ani de existență. La o primă vedere, nu e prea mult, dar pentru o companie independentă din România e un test de anduranță. Segmentul alternativ, al artiștilor care și-au ales freelancing-ul ca modalitate de a comunica cu publicul, nu […]
Relația unui artist ori a unei instituții cu publicul e fundamental afectivă. Toate artele spectacolului lucrea­ză cu emoții, plăcerea culturală fiind nucleul în jurul căruia se mi­gălește țesătura complexă care înseamnă strategii de atragere și de întreținere a audienței. Dimensiunea comercială e atașată […]