E perfect normală întrebarea ce face un critic de teatru în perioada în care, din motive de pandemie cauzată de noul coronavirus, materia lui primă, adică spectacolele live, sunt suspendate? Răspunsul perfect normal e: se adaptează, ca toată lumea. Ceea ce am făcut și eu. Izolarea n-a fost, din punctul meu de […]
Cea mai cunoscută concentrare de teatre din Europa este West End Theatre District din Londra. Perimetrul este delimitat în geografia urbei de The Strand la sud, Oxford Street la nord, Regent Street la vest și Kings Way, la est. Singurul concurent la nivel mondial e Broadway-ul, peste ocean, însă statisticile economice indică […]
Nu cred să mai existe un număr prea mare de neștiutori care să nu fie la curent cu bene­ficiile pe care le aduce arta teatrală în par­cursul complicat al dezvoltării personale. Sunt exem­ple numeroase în acest sens și, ordonând, la vreme de pandemie, notițe din sezoane tre­cute asupra cărora n-a fost timp să […]
Culturile anglo-saxone au mare încredere în clasamente de toate soiurile. Ierarhizările „cea/ cel mai...“ constituie un util instrument orientativ în privința ofertelor de consum cultural, cu condiția de a fi realizate după criterii precis stabilite, ajustate în acord cu realitatea artistică. Entropia teatrului […]
Daniela Șilindean nu e la prima întâlnire cu Marco Martinelli. A mai tradus un text al aces­tuia în urmă cu câțiva ani – Rumoare în ape –, inclus în sumarul vo­lumului Dramaturgie italiană contemporană editat de Fundația Cul­turală „Camil Petrescu“ (Editura Cheiron, Bu­curești, 2015). […]
Știind cât sunt de devo­tată artei teatrale pe care o slujesc cu obser­vația critică și condeiul, ie­pu­rașul pascal mi-a adus anul acesta un cadou ne­așteptat. Într-o husă ele­­gantă, coborât din cu totul alte vremuri al căror spirit îl arhi­vează, se afla un lor­nion. Sprijinit într-un mâner metalic […]
Epidemiologi din în­treaga lume în­deamnă în aceste zile de pandemie la purtarea unei măști ca factor ce diminuează sem­nificativ gradul de contagiune când vine vorba de noul co­ro­navirus. Mas­ca, altădată un element spe­cific artelor spectacolelor, ocupă prim-planul vieții cotidiene într-un cu totul alt […]