În primul rând, anul care tocmai s-a încheiat am cam fost în stra­dă. Păi, dacă nu mai țineți minte, Am ieșit din bulă să vă întrebăm de sănătate – eu l-am lansat. Am făcut laringită pentru un popor de indolenți, cum ar spune, poate, însuși Țuțea, dacă ar mai trăi. Pe plan intern – asta a fost […]

Cartea Fotbal plus ai mei și ai noș­tri (care cuprinde editorialele publicate de Radu Cosașu în săptămânalul „Fotbal plus“ între 1991 și 1997) a apărut la editura Polirom, în anul 2017.

Mult stimate domnule Radu Co­sașu, dacă e adevărat că nimic nu te leagă de un jucător precum copilăria […]

E bine din când în când să nu uităm pe ce lume trăim, așa că mai ieșim din cărți și coborâm (nu e un verb ales la întâmplare) în realitatea imediată.

Toamna, deci, în țara noastră: noiembrie timpuriu, a fost ziua lui Petre Daea, iar el s-a serbat la Ministerul Agriculturii, pe care îl păstorește […]

Romanul Palatul Puricilor (traducere din limba engleză și note de Ada Tanasă) a fost publicat la editura Polirom în anul 2014.

Scumpă doamnă, v-am citit Palatul Puricilor, acum, când timpurile sunt tot mai tulburi, democrațiile tot mai subțiri, iar totalitarismele apar iar ca false, deci tragice, […]

Romanul Dinți albi (traducere din limba engleză de Alina Scurtu) a fost publicat la Editura Polirom în anul 2014.

Dragă Zadie Smith, viața mea toa­tă a devenit o simfonie de când citesc Dinți albi. E cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla, în literatură și poate chiar în viață. Da, […]

Scoțianul se află în turneu în România și a participat duminica trecută în Clubul Control din București la o întâlnire cu cititorii (în cadrul Z9 Culture).

Domnule Welsh, căci bătrâne nu îndrăznesc să vă zic, deși așa aș vrea, nu pot să spun că v-am aș­teptat ca pe Rolling Stones, până când […]

Cartea Mi se spune capucin (traducere din limba rusă și note de Emil Iordache) a fost publicată la Editura Polirom în anul 2017.

Scumpe domnule Daniil Harms, vin în fața dumneavoastră cu o mărturisire care mă îngrozește: îmi erați cu desăvârșire străin. Auzeam numele dumneavoastră în dreapta, […]