Se vorbește mult în lumea artelor despre influența covârșitoare a japonezilor asupra culturii europene la sfârșitul veacului al XIX-lea și începutul celui următor, dar infinit mai puțin despre pasiunea lor pentru cultura europeană și nu în ultimul rând pentru muzica clasică. De-a lungul anilor am colecționat cât […]

Într-un volum de memorii ce a fost tradus și în România, dar într-o ediție cu un tiraj infim, compozitorul româno-italian Roman Vlad evoca figura unui mare și original pianist al Italiei, rămas cunoscut peste timp mai ales profe­sioniș­tilor și unor melomani atașați lumii pianului. Este vorba de Pietro Scarpini (Roma, […]

Constat, răsfoind numerele „Suplimentului“ din anul ce se înche­ie, că numai patru cărți muzicale tipărite în România mi s-au părut de un interes aparte, cerând să fie recenzate. Multe, puține, în stagnanta industrie a cărții româ­nești? Îmi rezerv pronosticul. Prefer să mă gândesc la situația cărții […]

Anul Debussy se apropie de sfârșit, anul Berlioz este în pregătiri intense în Franța (inclusiv o ediție de discuri a operei integrale), iar unii se gândesc, visează, la Gustav Mahler și marile festivaluri anunțate la Amsterdam în 2020 și la Leipzig în 2021. Ca de obicei, revista franceză „Diapason“ și-a acordat […]

Mărturisesc că sunt în continuare sub farmecul gându­rilor omului și pianistului Artur Schnabel, formulate în scrisorile trimise mai tinerei sale prietene din Statele Unite, Mary Virginia Foreman. Corespondența a fost publicată în extrasele ei cele mai semnificative (așa ni se spune, cel puțin) la editura Volke, în […]