Educația este motorul dezvoltării unei societăți, obișnuim să spunem, uneori cu prea puțină convingere. Privind în istoria ultimilor o sută de ani ai României, ni se confirmă și re­con­firmă că educația a fost motorul principal de transformare în dezvoltarea țării. Lucrul acesta s-a realizat prin oameni, instituții, […]

La finele anului trecut a avut loc la București lansarea celei de-a doua ediții a cărții semnate de Andrei Oișteanu, Sexualitate și societate. Istorie, religie și literatură (ediție revăzută, adăugită și ilustrată). Acest volum, de primă importanță pentru cultura română, s-a bucurat de cuvintele rostite […]