Sunt deja câțiva ani de când fiecare carte publicată de Veronica D. Niculescu este așteptată cu nerăbdare de tot mai mulți cititori pe care autoarea i-a fidelizat prin subtilitatea și frumusețea profundă a poveștilor sale. Constant pentru scrisul Veronicăi D. Niculescu îmi pare a fi și amestecul aparent paradoxal […]
După douăzeci de ani de activitate, Camus se întoarce la primul său volum cu sentimentul că n-ai cum să te bucuri de tine însuți. Chiar dacă între timp el descoperă un drept fundamental, acela de a visa la singurătate ca și cum ar fi paradisul.   Fața și reversul apare în Algeria pe când […]
Tot mai puțini își amintesc că, aproape religioasă, exista în comunism ideea urii multiplicate în dauna iubirii. Era necesar ca adrenalina urii să respire prin toți porii ideologici. Când se va scrie O istorie a iubirii în comunism, trebuie să ne așteptăm la prevalența urii în interiorul noțiunii. Ca religie […]
Scriitoare, psiholog, clinician și psihanalist francez, Sarah Chiche a publicat în 2018 O istorie erotică a psihanalizei (tradusă în 2019 la Editura Polirom de către Nicolae Constantinescu), volum în care alege să scotocească prin coloanele deja bătrânei psihanalize și să aleagă drept cale de acces contribuția […]
O noapte cu Molly Bloom. Romanul unei femei este un text care numără 508 pagini cu bibliografie cu tot, funcționând ca o completare surprinzătoare, dar totuși firească, a volumului Ulysses, 732. Romanul romanu­lui, semnat de Mircea Mihăieș. Multiplele fațete ale personajului lui James Joyce, Molly […]
Într-o societate precum cea românească, în care democrația este încă definită în mod meschin, simplist și injust drept „dic­tatură a majorității“, margi­nalii sunt aproape in­vizibili. Și totuși, în mod paradoxal, vizibilitatea lor, așa deficientă cum este, pune în lumină retorica discriminantă și […]
Te aștepți să găsești în aceste scrieri ale lui Leonard Cohen ardoare, pasiune, neliniște. Și asta din simplul motiv că fiul lui, Adam Cohen, te avertizează în prefață că: „Scrisul era motivul pentru care exista. Era focul de care se îngrijea, flacăra cea mai însemnată pe care o alimenta. Ea nu s-a […]

Fotografia de pe coperta volumului autobiografic Mama îmi spune că am o viață frumoasă, publicat recent de Ana Maria Sandu la Editura Polirom, mi-a readus în minte un fragment din poemul lui Nichita Stănescu, Sunt un om viu: „E un spectacol de neuitat acela/ de-a ști,/ de-a descoperi/ harta universului în expansiune,/ […]