Parte a publicului de premieră, criticii văd noile producții de regulă în seara inaugurală, când cumulul de eforturi creatoare din etapa repetițiilor culminează. Cea dintâi prezentare la public e însoțită de nimbul unei emoțio­nalități suplimentare, de nevoia artiștilor de-a primi reacții la propunerea […]
În octombrie 2019, în cartierul Tătărași, s-a deschis Teatrul din Stejar, unicul spațiu independent din Iași consacrat artelor spectacolului. E proiectul celor patru frați Ivan, Ovidiu, Titus, Theodor și George, care au făcut cu toții studii de Arte (în ordinea enumerării, Actorie și Regie, Sculptură, Actorie, […]
Fiecare regizor își perfectează un sistem de detectare a talentelor cu care urmează să lucreze. Una dintre calitățile directorilor de scenă trebuie să acopere această zonă a selectării celor mai potriviți interpreți prin intermediul cărora să se exprime scenic. O operațiune deloc simplă, ce presupune experiență, […]
Dau să ies de la premiera lui Alexandu Dabija – Teatrul Național din București, D-ale carnavalului de I.L. Caragiale, când timpanele-mi sunt agresate de o zarvă ce anunță paranghelie mare, chiolhan la kilometrul 0 al Capitalei. Spectatorii care se grăbesc spre mijloacele de transport schimbă impresii despre […]

Purtam o discuție cu masteranzi interesanți de proiecte independente și subliniam, printre altele, atenția ce trebuie acordată potențialilor sponsori. Din nefericire, legislația autoh­tonă nu încurajează acțiu­nea voluntară de redistri­buire a unei părți din profit […]

Am fost, de-a lungul anilor, în mai multe jurii consacrate unor concursuri de dramaturgie. Chiar dacă piesa nu mai constituie, de vreme considerabilă, kilometrul zero al teatrului, texto-centrismul fiind acum o realitate de factură istorică, interesul n-a pălit față de această cea mai concretă parte materială a procesului […]