Articolele și studiile lui Sorin Alexandrescu cuprinse în volumul Lumea incertă a cotidianului. Texte și imagini românești (Polirom, Iași, 2021) pot fi citite în mai multe feluri. Sunt, mai întâi, în majoritatea lor, reflecții elaborate, riguros susținute metodologic, despre opere literare (ale lui Mircea […]
Cartea lui Willard van Orman Quine și Joseph Silbert Ullian, Țesătura opiniilor, apare pentru prima dată în traducerea românească a lui Mircea Dumitru la Polirom, în 2021. Pentru un cititor de filosofie, ea reprezintă un reper indiscutabil: o lucrare despre articularea raționalității pornind de la un context […]

Tom Nichols este tipic ca scriitor american de succes: self-made man, provenind dintr-o familie modestă, educat la Boston University, apoi la Columbia și în fine la Georgetown University, profesor la US Naval College și la Harvard Extension School, consilier politic, autor al unor editoriale de succes, deținător al […]

Multe dintre lucrările lui Nicu Gavriluță se opresc asupra unor teme de istoria și sociologia religiei: Sociologia religiilor. Credințe, ritualuri, ideologii (Iași, Editura Polirom, 2013), Mișcări religioase orientale. O perspectivă socio-antropologică asupra globalizării practicilor yoga (Iași, Editura […]

Cartea lui Simone Weil, Înrădă­cinarea. Preludiu la o declarație a datoriilor față de ființa umană, apărută în colecția Plural M a Editurii Polirom, este stranie la o primă lectură. Ea poate fi citită în multe feluri: ca un apel către mișcarea de rezistență franceză despre destinul unei mari națiuni […]

Citind ultima carte a lui Ștefan Afloroaei (Fabula exis­tențială. Cu privire la distanța dintre a trăi și a exista și alte eseuri, Polirom, 2018), mi-am lămurit o problemă „de metodă“ pe care o aveam încă de la lectura câtorva dintre celelalte cărți ale sale, cum ar fi Întâmplare și destin (1993), […]