„Suplimentul de cultură“ vă prezintă în avanpremieră un fragment din volumul Corespondență, vol. I, de N. Steinhardt, ediție îngrijită, studiu introductiv, note, referințe critice și indici de George Ardeleanu, repere biobibliografice de Virgil Bulat, care va apărea în curând în seria de autor „Nicolae […]