Cit de compatibila este melancolia cu sentimentul nimicului? Daca in vremea moderna melancolia, pe urmele unui romantism Biedermeier mai mult sentimental decit naiv, s-a eternizat sub forma tinjirii duioase, a blindei pierderi de sine in ceata roza a amintirii, nu trebuie sa uitam ca genealogia istorica a nobilei umori e mult mai […]